Naším hlavním cílem je udržení co možná nejlepšího zdravotního stavu našich klientů a zpřístupnění vhodného typu péče v co nejkratším časovém úseku. Velký důraz je kladen především na preventivní péči. Tohoto závazku dosahujeme poskytováním základní a specializované lékařské péče, závodní preventivní péče a stejně tak i zajišťováním dalších preventivních programů. Snažíme se efektivně objednávat klienty a maximálně využívat dostupné termíny.

Pevnými základy naší strategie jsou následující principy:

  • poskytovat vysoce kvalitní lékařskou péči s důrazem na neustálé kvalitativní změny;
  • budovat u svých klientů loajalitu prostřednictvím poskytování lékařské péče s lidským a citlivým přístupem;
  • docílit silného růstu výnosů prostřednictvím rozšiřování jak klientské základny, tak i služeb poskytovaných na současných i budoucích trzích;
  • budovat obchodní značku EUC Premium představující prémiového poskytovatele předplacených zdravotních služeb;
  • dosáhnout co možná nejvyšší provozní výkonnosti prostřednictvím informačních technologií a aktivního řízení systému lékařské péče;
  • poskytovat a zajistit optimální lékařskou péči ve všech vlastních zdravotnických zařízeních a prostřednictvím sítě smluvních lékařů, popřípadě státních zařízení a institucí;
  • nabídnout svým zaměstnancům dynamické pracovní prostředí s možností kariérního růstu;
  • jednotný cíl a směr vývoje naší společnosti je určován odborným vedením;
  • veškeré činnosti, zdroje a výstupy naší práce jsou procesně řízeny, což umožňuje dosahovat efektivních výsledků.

Vedení společnosti se zavazuje, že politika je aktualizována tak, aby neustále odpovídala povaze a rozsahu naší činnosti.

V Praze dne 3.1.2019

Mgr. Markéta Billová
Chief Executive Officer