Naším hlavním cílem je udržení co možná nejlepšího zdravotního stavu našich klientů. Tohoto závazku dosahujeme poskytováním základní a specializované lékařské péče, závodní preventivní péče a stejně tak i zajišťováním dalších preventivních programů.

Uplatňujeme a neustále zlepšujeme systém managementu kvality a jeho efektivitu v rámci celé společnosti. Současně dbáme na dodržování všech legislativních požadavků.

Pevnými základy naší strategie jsou následující principy:

  • nabídnout svým zaměstnancům inspirující, motivační a respektující pracovní prostředí;
  • poskytovat svým klientům vysoce kvalitní lékařskou péči s důrazem na neustálé kvalitativní změny;
  • budovat u svých klientů loajalitu vyplývající z lékařské péče s lidským a citlivým přístupem;
  • poskytovat a zajistit komplexní a optimální lékařskou péči ve všech vlastních zdravotnických zařízeních a prostřednictvím sítě smluvních lékařů a dalších spolupracujících zařízení;
  • poskytovat kvalitní pracovně lékařské služby založené na vysokém odborné úrovni bez kompromisů;
  • budovat obchodní značku EUC Premium představující prémiového poskytovatele předplacených zdravotních služeb;
  • dosáhnout co možná optimální provozní výkonnosti prostřednictvím informačních technologií a aktivního řízení systému lékařské péče a pracovně lékařských služeb;
  • docílit růstu výnosů prostřednictvím rozšiřování jak klientské základny, tak i služeb poskytovaných na současných i budoucích trzích;
  • jednotný cíl a směr vývoje naší společnosti je určován odborným vedením;
  • veškeré činnosti, zdroje a výstupy naší práce jsou procesně řízeny, což umožňuje dosahovat efektivních výsledků.

Vedení společnosti se zavazuje, že politika je aktualizována tak, aby neustále odpovídala povaze a rozsahu naší činnosti.

 

V Praze dne 1.1.2017

Ing. Zdeňka Mynářová, v.r.
Chief Executive Officer