EUC Premium CZ s.r.o.
Evropská 859/115
160 00  Praha 6

IČO 028 08 501, DIČ CZ02808501

Bankovní účet: 107-5768770267/0100   

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105495

EUC Premium s.r.o.
Evropská 859/115
160 00  Praha 6

IČO 26775816, DIČ CZ699002423

Bankovní účet: 19-9223490247/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92970

EUC Premium Assistance s.r.o.
Evropská 859/115
160 00  Praha 6

IČO 28927206, DIČ CZ2699002423

Bankovní účet: 107-5768740287/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153617

Klientské oddělení: 
info@eucpremium.cz

Obchodní oddělení: 
obchod@eucpremium.cz

Call centrum:
+420 222 300 300

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Jiří Benedikt
+420 731 546 921 (v pracovní době od 9.00 do 15.00)
e-mail: dpo@euc.cz