Na desátém, tedy jubilejním, plese Sestry na sál! se opět vyhlašovaly vítězky soutěže Sestra sympatie. Stříbrnou příčku obsadila Petra Fridrichová interního oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem. EUC zastupovaly celkem tři sestřičky – Michaela Hřebíková a Regina Lipusová z EUC Premium a Petra Fridrichová z EUC Kliniky Ústí nad Labem. Všechny postoupily do finálového klání díky hlasování prostřednictvím sms zpráv, které mohla veřejnost posílat do konce ledna.

Ples se konal v pražském paláci Žofín pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy jako výraz uznání a díků sestrám za jejich záslužnou práci. O vítězkách rozhodovala dvanáctičlenná porota, ve které zasedli například profesor Pavel Pafko, docent Jan Měšťák, děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo, bývalý prezident Miss České republiky Miloš Zapletal, ale také ředitelka nadačního fondu EUC – Elucidate Kristýna FejfarováPorotci hodnotili především celkovou osobnost soutěžících, jejich vztah k profesi a pacientům. První příčku obsadila Petra Verčík z Rehabilitační kliniky Malvazinky, třetí pak Blanka Szabó z interny Masarykovy městské nemocnice.

„Jsem velmi rád, že právě naše sestřička patřila na slavnostním vyhlášení Sestry Sympatie 2018 mezi tři nejlepší. Jsem však přesvědčen, že všechny sestřičky v EUC jsou obětavé a všechny si zaslouží naše uznání,“ dodává předseda představenstva EUC Václav Vachta.