Po střední zdravotnické škole její kroky směřovaly na ortopedické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Střešovice, kde nejprve pracovala na lůžkovém oddělení a dalších 11 let jako sálová sestra. Po mateřské dovolené nastoupila jako vrchní sestra do domova důchodců na Kladně. Další pracovní zkušenosti nasbírala jako sálová sestra na chirurgickém oddělení a v revmatologické ambulanci.

V EUC Premium pracuje především jako opora v případě nepřítomnosti sestry na některé z našich ordinací pracovnělékařských služeb. Zde může plně uplatnit své profesní zkušenosti. V rámci vzdělávání zdravotního personálu přijala Iveta možnost proškolení v měření EMG v rozsahu DML, které natáčí nejen v ordinacích pracovnělékařské péče, ale i v rámci preventivních programů pro naše klienty.

Životním mottem Ivety Žemlové je: „Vždy hledět vpřed, nikdy ne nazpět!“.

V osobním životě je pro ni největším potěšením, a zároveň možností relaxace, čas strávený s rodinou. Velmi ráda cestuje, vaří a vymýšlí nové recepty.

Oddělení externích ordinací, ve kterém Iveta pracuje, se podílí na zajištění pracovnělékařských služeb v ordinacích napříč celou ČR. Zajišťuje provoz a podporu našich klientů, včetně řešení nestandardních situací. Mezi klienty, o které Iveta pečuje, patří i velké výrobní závody, které se specializují na výrobu různých komponentů např. v oblasti automobilového průmyslu.

V rámci pracovnělékařských služeb zajišťuje Iveta i vybraná screeningová odborná vyšetření, související s pracemi zařazenými do rizikových kategorií, a to zejména EMG v rozsahu DML.

Co znamená vyšetření EMG v rozsahu DML?

Elektromyografie (EMG) v rozsahu stanovení distální motorické latence (DML) středových nervů je screeningová vyšetřovací metoda, která se v pracovním lékařství primárně používá pro měření tzv. elektrické aktivity a jejího šíření po periferních nervech. Výsledkem vyšetření je graf – elektromyogram – EMG křivka.

Provádí se pomocí přístroje, který na základě elektrické stimulace nervu zaznamenává rychlost vedení impulzu, který je snímán elektrodami, zpracován a graficky vykreslen v podobě EMG křivky.

Provádí se stimulace v oblasti nad zápěstím a snímá se vedení na palci a svalu palce. Pokud je poškozený nervus medianus v oblasti karpálního tunelu, dojde k prodloužení hodnot vedení.

Vyšetření EMG v rozsahu DML je ambulantní a není potřeba se na něj speciálně připravovat. Ruce by měly být zahřáté na pokojovou teplotu a zaměstnanec by před vyšetřením neměl použít přípravky omezující vodivost kůže jako např. krémy nebo oleje na ruce.

Kdy se v praxi vyšetření EMG v rozsahu DML realizuje?

Vyšetření EMG v rozsahu DML realizujeme v rámci pracovnělékařských služeb (např. u zaměstnanců v riziku lokální svalové zátěže či vibrací s přenosem na horní končetiny). Provádíme ho ovšem i preventivně v rámci zdravotních benefitů pro zaměstnance. Vyšetření jsme schopni zajistit prostřednictvím přenosného EMG přístroje přímo na pracovišti klienta.

A jaká je pracovní náplň zdravotní sestry v ordinaci pracovnělékařských služeb, tedy i Ivety?

Hlavní náplní zdravotní sestry v ordinaci pracovnělékařských služeb je úzká spolupráce s lékařem a zajištění potřebných úkonů, než lékař provede samotné vyšetření za účelem potvrzení zdravotní způsobilosti zaměstnance. Zdravotní sestra zkontroluje veškeré dokumenty k pracovnělékařské prohlídce, vyšetří zrak, sluch, výšku, váhu, krevní tlak a případně provede potřebná screeningová odborná vyšetření. Naměřené hodnoty zaznamená do zdravotní dokumentace a předá zaměstnance klienta posuzujícímu lékaři. Po uzavření pracovnělékařské prohlídky lékařem a po potvrzení zdravotní způsobilosti k práci dokončuje zpracování dokumentace potvrzené lékařem a pracovnělékařskou prohlídku elektronicky uzavře v objednávkovém softwaru.

Těšíme se na další spolupráci.

Váš tým pracovnělékařských služeb EUC Premium