Do naší společnosti, EUC Premium, nastoupila Milena na pracovní pozici „Specialista externích ordinací“. Díky zkušenostem a znalostem problematiky provozu ordinací pracovnělékařských služeb zastává toho času pracovní pozici „Team leader externích ordinací“.

Životním mottem Mileny je: „Nedělej druhým to, co se tobě samotnému nelíbí“.

V osobním životě se věnuje rodině a kynologii. Má psa boxera, se kterým pravidelně vyráží do přírody, ale i na výstavy. Společně již získali několik titulů, jako například Český klubový šampion, mají za sebou i několik důležitých výkonnostních zkoušek. Milena ráda cestuje, čte dobré knihy a věnuje se rekreačnímu sportu.

Oddělení externích ordinací, ve kterém Milena pracuje, zajišťuje provoz 13 ordinací, které se nacházejí mimo kliniky EUC Premium, tzn. zejména v prostorech výrobních i nevýrobních závodů po celé naší republice. Všechny tyto ordinace poskytují pracovnělékařské služby vyjma dvou ordinací, kde jsou poskytované služby kombinované, a to v kombinaci pracovnělékařských služeb s kurativou.

Dle přání našich klientů probíhají v ordinacích i preventivní programy pro zaměstnance v režimu Dnů zdraví. Sezónně zajištujeme v rámci některých ordinací očkování, v omezené míře fyzioterapii a rehabilitaci.

Provoz ordinací zajištují zkušení lékaři a zdravotní sestřičky. V ordinacích se provádějí i screeningová vyšetření, která vyplývají z jednotlivých rizik pracovních pozic, a to například screeningové audio, spirometrie – vyšetření funkčnosti a kapacity plic, elektromyografie (EMG) v rozsahu distální motorické latence (DML) – stanovení závažnosti syndromu karpálního tunelu, elektrokardiografie (EKG) – monitorování činnosti srdce. Lékaři spolupracují s oddělením odborného dohledu, který provádí dohled na pracovištích klientů a zdravotní sestřičky doplňují v některých případech lékárničky na pracovištích klientů.

Tým oddělení externích ordinací

Tým oddělení externích ordinací pečuje organizačně i provozně o externí ordinace. Organizace a provoz těchto ordinací je rozdělena mezi dva team leadery externích ordinací, kteří jsou v pravidelném kontaktu s lékaři a zdravotními sestrami ordinací. Řeší s nimi každodenní požadavky: směrnice, požadavky na služby, reporting, hygienická opatření a další.

Celkový počet lékařů včetně zástupových lékařů činí cca 30 lékařů.

Celkový počet zdravotních sester včetně zástupových sester činí cca 30 zdravotních sester.

Vedle každodenní práce oddělení externích ordinací, kdy musí být zajištěn hladký chod ordinací „se vším všudy“, je důležitý i pravidelný denní kontakt s klientem.

Práce v oddělení externích ordinací je velmi zajímavá, pestrá, různorodá, není stereotypní. Externí ordinace jsou „živým organizmem“, o které je třeba se pečlivě starat a zajišťovat vše, co denně potřebují ke svému životu.

Nedílnou a velmi důležitou součástí týmu oddělení externích ordinací je asistentka oddělení, která zajišťuje administrativní úkony spojené s činností oddělení externích ordinací. Její činnost velmi napomáhá team leaderům, kteří mohou častěji navštěvovat fyzicky ordinace a řešit s nimi podněty pružněji.

Váš tým oddělení externích ordinací EUC Premium