Princip vyšetření je založen na měření zvukové energie, a proto je zcela bezpečný k opakovanému vyšetření klienta a neohrožuje ho radiací.  V běžné praxi se totiž potýkáme s nutností objektivně posoudit stížnosti alergických klientů na průchodnost nosu a předpovědět úspěšnost konzervativní terapie antialergiky. Výsledky vyšetření budou velmi výrazným pomocníkem i kolegům z ordinace ORL. Společně s dekongesčním testem je akustický rinometr neinvazivní možností, jak klientům EUC Premium v této oblasti asistovat. Zakoupení přístroje je navíc nezbytnou součástí naší dlouhodobé vize v oblasti expozičních testů, které se stávají základem nejspolehlivější alergologické diagnostiky. Akustický rinometr je klientům k dispozici na naší klinice v paláci YMCA v Praze 1.