Je kontakt s lidmi něčím bez čeho nemůžeš existovat? Rád/a lidem pomáháš a zároveň máš i dobré organizační a komunikační schopnosti? Rád/a si sám/sama organizuješ svou práci a nedělá ti problém vést menší team lidí? Máš rád/a výzvy? Pokud jsi se v tomto popise našel/našla, neváhej, a zašli nám své profesní CV co nejdříve! Pro naši prémiovou kliniku na Praze 1 totiž právě teď hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici

VEDOUCÍ RECEPCE KLINIKY PRÉMIOVÉ AMBULANTNÍ PÉČE s AJ - Praha 1

Co bude tvá náplň práce:

 • zodpovědnost za kompletní fungování recepce
 • vedení malého týmu podřízených a plánování směn recepce
 • odpovědnost za denní tržby recepce, kontrola faktur
 • zadávání rozvrhů lékařů vč. administrace jejich ad hoc změn
 • spolupráce s lékaři, sestrami a ostatními odděleními společnosti
 • komunikace s klienty v českém i anglickém jazyce (osobní, písemná i telefonická)
 • práce s rezervačním systémem (objednávání klientů na schůzky, rušení schůzek, editace záznamů v databázi apod.)


Bez čeho se u nás neobejdeš:

 • min. ukončené SŠ vzdělání s maturitou je pro nás základ stejně jako výborné komunikační a organizačních schopnosti a schopnost asertivního jednání
 • nezbytností je příjemné a reprezentativní vystupování a proklientský přístup
 • určitě využiješ i znalost angličtiny, která by měla být minimálně na komunikativní úrovni a stejně tak důležitá je i psaná forma
 • na této pozici jsou stěžejními vlastnostmi samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a zejména zpočátku i je nezbytná časová flexibilita, jelikož zde právě budujeme nový tým, tudíž jaké si to uděláš, takové to budeš mít :)
 • neobejdeš se určitě bez uživatelské znalosti PC (Word, Excel, internet)
 • trestní bezúhonnost je samozřejmostí, praxe na obdobné pozici pro tebe bude velkou výhodou

Na oplátku ti za to nabídneme:

 • práci na HPP pro leadra na trhu v oblasti poskytování lékařské péče
 • zázemí férové, perspektviní a neustále rostoucí organizace s dlouholetou praxí
 • nadstandardtní lékařskou péči pro Tebe i tvé nejbližší, protože zdraví je to nejcennější :)
 • 5 týdnů dovolené + 2 sick days
 • příspěvek na stravování
 • kartu Multisport
 • zvýhodněný tarif na volání i data
 • mladý kolektiv a práci v příjemném a zajímavém lékařském prostředí
 • možnost naučit se něčemu novému a
 • nástup ihned
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Souhlasím s
podmínkami

1. Já, v tomto online registračním formuláři uvedený/á uchazeč/ka (kandidát/ka) o zaměstnání, tímto dávám společnosti EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Na Pankráci 1690/125, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918 (dále jen „správce OÚ“) souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů, a to výlučně za účelem vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání, zasílání pracovních nabídek v elektronické formě nebo telefonického kontaktování ve věci informování o pracovní nabídce. 

2. Správci OÚ dávám výslovný souhlas se zpracováním těch mých osobních údajů, které jsem mu poskytl/a v souvislosti s mou registrací ve zmíněné databázi uchazečů o zaměstnání (tzn. osobní údaje poskytnuté v rámci vyplnění tohoto online registračního formuláře včetně veškerých mých osobních údajů případně obsažených v mém profesním životopise, pokud jsem jej správci OÚ poskytl/a) (dále jen „osobní údaje“).

3. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

4. Tímto beru na vědomí, že správce OÚ bude mé osobní údaje v rozsahu výše uvedeného účelu předávat dalším osobám, tj. veškeré obchodní společnosti, které jsou alespoň z části vlastněny správcem OÚ. 

5. Souhlasím, aby správce OÚ mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a uchovával po dobu trvání výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 7-ti (slovy: sedmi) let, a to v prostorách na adrese sídla správce OÚ.

6. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci OÚ, doručeným do místa sídla správce OÚ. Pokud souhlas odvolám, mohu požadovat, aby správce OÚ záznam a upravený záznam vymazal.

7. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci OÚ požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce OÚ je povinen na mou žádost poskytnout i kopii záznamu/upraveného záznamu.

8. Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi správce OÚ poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.

9. Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správce OÚ při zpracování osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. Jsem si vědom/a, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů realizovaným správcem OÚ mohu obrátit na pověřence pro ochranu OÚ, jehož funkci u správce OÚ vykonává Ing. Jiří Benedikt, tel. číslo: +420 731 546 921, emailová adresa: jiri.benedikt@euc.cz

11. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.

zpracování osobních údajů

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná