Nejenom ve výrobním světě se vše žene kupředu, ale i ve zdravotnictví jsou potřeba inovace. Proto pracujeme na několika klíčových projektech, které nás významně posunou vpřed směrem k modernímu pojetí zdravotnictví.

Hledáme tedy kolegu/kolegyni, zkušeného projektového manažera, který se bude podílet na našich projektech.

Koho hledáme?

  • Hledáme k sobě byznysově smýšlejícího člověka, který se umí dívat na věci z potřebného nadhledu a dávat věci do souvislostí napříč celým holdingem
  • Hledáme člověka, který má trpělivost a umí jít do hloubky a jedině tak pochopí komplexitu našeho byznysu
  • Hledáme někoho, kdo má oči otevřené a baví ho přicházet s novými myšlenkami a kdo nám přinese nové pohledy zvenčí
  • Hledáme člověka, který rozumí tomu, že bez nadšených lidí nejde zrealizovat sebelepší projekt a ví, že základem úspěchu je přesvědčit i ostatní kolegy, že dohodnutá cesta je ta správná
  • Hledáme někoho se zkušenostmi s vedením pro byznys zásadních projektů a ideálně i s vedením projektové kanceláře
  • Hledáme partnera do našich ne vždy jednoduchých diskuzí. Hledáme člověka, který má svůj názor a umí s managementem diskutovat a hledat co možná nejlepší cesty
  • U nás budou nadšení lidé, kteří jsou rychlí, akční a umí se flexibilně přizpůsobit novým požadavkům. Protože – i když se Vám tomu možná nechce věřit – zdravotnictví je obor, ve kterém se pořád něco děje
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Souhlasím s
podmínkami

Uchazeč (kandidát) o zaměstnání v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) výslovně souhlasí s tím, aby společnost EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Na Pankráci 1690/125, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918, popřípadě některá obchodní společnost patřící do zdravotnického holdingu EUC provozující zdravotnické zařízení, tj. obchodní společnost alespoň z částí vlastněná uvedenou společností EUC a.s. (dále společnost EUC a.s. a její dceřiná společnost splňující uvedené podmínky jen „správce osobních údajů“), pro účely jeho vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání, shromažďoval, uchovával a zpracovával osobní údaje, k jejichž poskytnutí došlo v souvislosti s jeho registrací v uvedené databázi, a to v rozsahu uvedení příslušných osobních údajů v registračním formuláři. Takovými osobními údaji zahrnutými pod tento uchazečův (kandidátův) souhlas bude výlučně jeho jméno, příjmení, místo bydliště, telefonní číslo a emailová adresa. Správce osobních údajů se zavazuje, že získané údaje uchazeče (kandidáta) neposkytne třetím osobám ani je nepoužije k jiným personalistickým účelům.

Tento uchazečův (kandidátův) dobrovolný souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán společně s výmazem z databáze uchazečů (kandidátu) o zaměstnání. Podrobné a aktuální informace o všech správcích osobních údajů, kteří mají přístup k osobním údajům uchazeče (kandidáta) z důvodu dosažení výše uvedeného účelů zpracování, jsou na vyžádání k dispozici na emailové adrese: sekretariat@euc.cz. Po dobu vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání u správce osobních údajů má uchazeč (kandidát) právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 ZOOÚ a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ (tj. právo žádat příslušného správce osobních údajů o vysvětlení, právo žádat o odstranění závadného stavu, právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).

zpracování osobních údajů

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná