MUDr. Tomáš Konvička pracuje jako praktický lékař EUC Premium v ordinaci v budově ČSOB, kde se věnuje také pracovnímu lékařství. Úspěšně složil atestaci z praktického lékařství, ke které by rád připojil i atestaci z lékařství pracovního.

Můžete krátce popsat, jak se vyvíjel váš profesní život?

V roce 2009 jsem ukončil lékařskou fakultu, zhruba rok jsem se věnoval nelékařské profesi a v roce 2010 jsem nastoupil jako lékař do Kardie (dnes EUC Premium), kde jsem se začal specializovat na pracovní medicínu a následně připravovat na atestaci ze všeobecného lékařství. Absolvoval jsem také jednoletý kurz pracovního lékařství. V roce 2014 jsem složil atestaci ze všeobecného lékařství a rád bych ve svém vzdělávání pokračoval atestací z lékařství pracovního.

Proč jste se rozhodl právě pro všeobecné a pracovní lékařství?

Všeobecné lékařství byl obor, který se mi vždycky líbil, takže tam bylo rozhodnutí poměrně jednoznačné, a k pracovnímu lékařství mě dovedl jeden kolega, který se mu věnoval. Ze začátku jsem pracovní medicínu vyzkoušel jen na částečný úvazek, a protože mě ten obor bavil, začal jsem se mu věnovat naplno.

Atestaci jste dokončil už jako zaměstnanec EUC. Dostal jste nějakou podporu ze strany zaměstnavatele?

Určitě. V podstatě mi umožnili předatestační přípravu v plném rozsahu. Stážoval jsem v Nemocnici Atlas ve Zlíně, která patří pod EUC, část přípravy mi EUC pomohlo domluvit ve spřátelené hořovické nemocnici. V době stáží jsem měl možnost dostatečně se věnovat specializační přípravě, pouze jsem v rámci možností vypomáhal v pracovnělékařských ordinacích, které má EUC Premium po celé republice. Takže když jsem stážoval v Hořovicích, působil jsem třeba jako pracovní lékař v Berouně a v Žebráku.

Není pracovní lékařství trochu nuda?

To určitě není. EUC Premium dělá z podstatné části pracovní medicínu pro velké průmyslové podniky, kde zaměstnanci podstupují velkou fyzickou zátěž i různá zdravotní rizika, jako jsou vibrace nebo kontakt s chemickými látkami. Z tohoto pohledu je to určitě atraktivní obor. Dělají se šetření na pracovišti, diagnostikují se nemoci z povolání, vytipovávají se pracovní pozice pro zaměstnance po úrazech nebo po nemocech z povolání, poměrně často se řeší různé akutní stavy na pracovišti, věnuji se i prevenci karpálního tunelu. Takže celkově se jedná o zajímavou práci, která mi zpestřuje život ambulantního praktického lékaře.

Jaké jsou vaše další profesní plány?

Chtěl bych si hlavně dodělat atestaci v oboru pracovního lékařství, abych tento obor mohl dělat v plném rozsahu. To je můj nejbližší plán.

Můžete říct, že jste v práci spokojený?

Ano, je to více méně to, co jsem si představoval. S kolegy mám také dobré vztahy, práce se dá dobře skloubit s rodinným životem. Takže opravdu můžu říct, že jsem spokojený.