Tato skupina představuje významnou společnost v oblasti poskytování zdravotní péče. Naše spojení přináší celou řadu synergických efektů, a to především rozšíření počtu zařízení poskytujících profesionální zdravotnické služby. Zároveň nám vytvoří prostor pro další růst kvality služeb v oblasti prémiové zdravotní péče, kde patříme ke špičce trhu. 

Předcházející rok byl v našich společnostech plný změn, začlenění do skupiny EUC je dlouhodobé a dotýká se všech našich společností. S účinností od 1. 1. 2016. tak dochází k přejmenování všech našich společností doprovázenému novou kompletní grafickou podobou těchto názvů, zároveň jsme se také u některých našich společností stali nově skupinovými plátci DPH.

Společnost MEDICONET s.r.o. se nově jmenuje EUC Premium s.r.o. Její IČ zůstává 26775816, DIČ se mění na CZ699002423. Jejím hlavním předmětem činnosti je poskytování služeb v oblasti prémiové zdravotní péče, některým klientům však poskytuje i pracovnělékařské služby. Pro tuto společnost používejte výhradně toto číslo účtu 19-9223490247/0100. Nové sídlo společnosti je Evropská 859/115, 160 00 Praha 6.

Společnost Mediconet CZ, s.r.o., má nové jméno EUC Premium CZ s.r.o. a její IČ je 02808501 a DIČCZ02808501. Číslo účtu je 107-5768770267/0100. Společnost se věnuje především pracovnělékařským službám.

Společnost Mediconet Assistance, s.r.o., nese nový název EUC Premium Assistance s.r.o. s IČ 28927206. Tato společnost má nově DIČ CZ699002423 a číslo účtu 107-5768740287/0100.

Prosím, uvádějte tyto skutečnosti na fakturách a všech dokumentech adresovaných naší společnosti.

Zároveň dochází i ke změně webových stránek všech výše uvedených společností. Nově jsou dostupné na nové adrese www.eucpremium.cz. Došlo i ke změně e-mailových adres, informace před zavináčem se nemění, jejich koncovka je jednotná a to @eucpremium.cz. Všechny stávající smlouvy a formální právní dokumenty samozřejmě zůstávají beze změny v platnosti.

Věříme, že výše uvedené informace přijmete s pochopením – na oplátku Vám mohu slíbit, že po řadě změn, které jsme Vám oznamovali v průběhu předcházejících měsíců, se jedná na dlouhou dobu o poslední změny. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.