Preventivní prohlídky

V rámci prevence nabízíme jednotlivcům i firmám celou škálu jednorázových komplexních vyšetření, která pomohou odhalit eventuální zdravotní problémy. Preventivní prohlídky se z důvodu úspory času snažíme organizovat maximálně do dvou dnů.

Zaplatíte-li si členství v některém z našich ročních programů komplexní péče, získáte prevenci automaticky jako součást balíčku služeb. Výhodou je, že případné zdravotní problémy pak řešíme přímo v rámci návazné péče na našich klinikách.

Prevence syndromu karpálního tunelu pro zaměstnavatele

Nejčastější uznávanou nemocí z povolání je syndrom karpálního tunelu. Dle statistiky tvoří téměř 30 % z celkového počtu nemocí z povolání. Na základě těchto statistických dat  EUC Premium připravilo pro zaměstnavatele novou službu a to screeningové vyšetření karpálního tunelu mobilním EMG přístrojem přímo na pracovišti. Metoda vyšetření je neinvazivní a bezbolestná. Na pracoviště se v dohodnutém termínu dostaví odborně vyškolený zdravotnický personál s mobilním EMG přístrojem, což je vlastně malý počítač vybavený diagnostickými elektrodami. Zdravotnický personál pomocí přístroje vyšetří přímo na Vašem pracovišti možné poškození nervů v oblasti karpálního tunelu vybraným zaměstnancům a výsledky odešle on-line odbornému lékaři, který je vyhodnotí a v případě potřeby zkonzultuje s neurologem. Výsledky vyšetření obdrží Váš smluvní lékař pro pracovnělékařské služby, který na jejich základě doporučí HR oddělení další postup. Více informací o této nové službě získáte na www.handymed.cz.

Očkování pro firmy i jednotlivce

Jednotlivcům i firmám nabízíme očkování proti různým infekčním nemocem. Organizujeme také očkování přímo na pracovišti, a to zejména v podzimních měsících v rámci očkování proti chřipce.

Dny zdraví

Pro zaměstnavatele nabízíme ucelené půldenní či celodenní akce zaměřené na zdraví, které probíhají přímo na pracovišti našich klientů. Zaměstnanci se mohou zúčastnit seminářů a workshopů se zdravotní tematikou či přímo absolvovat některá vyšetření. Tyto akce jsou zajímavou inspirací pro péči o zdraví a mívají mezi zaměstnanci velmi pozitivní ohlas.

Příklady z naší nabídky vyšetření a seminářů:

  • vyšetření očí přístrojem Vistec, kterým se diganostikuje visus na blízko a na dálku, barvocit a úroveň periferního vidění
  • dermatologická poradna zaměřená na prevenci rakoviny kůže
  • orientační laboratorní testování cukrů, cholesterolu a triglyceridů (tuků) v krvi
  • měření BMI a výživové poradenství
  • plantoskopické vyšetření chodidel, klenby a kotníků
  • HandyMed – mobilní EMG vyšetření nervů karpální oblasti
  • ergonomický seminář
  • školení první pomoci
  • semináře na témata spojená s rozvojem osobnosti

Ve spolupráci s klienty připravujeme i jiné individuální programy přizpůsobené konkrétním potřebám a tématům.

Prosím o zaslání nabídky