Vše, co od vás zákon požaduje

Pracovnělékařské služby (PLS) poskytujeme v plném rozsahu v souladu s platnou legislativou. Jedná se zejména o tyto oblasti: 

 • pracovnělékařské prohlídky
 • dohled nad pracovním prostředím
 • školení první pomoci
 • odborné poradenství

 

PLS zajišťujeme s odbornou péčí a v souladu s legislativou

Na českém trhu jsme největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele. Máme více než 800 smluvních partnerů na 450 místech po celé republice a stojí za námi více než dvacetiletá zkušenost. Našimi klienty jsou největší zaměstnavatelé na trhu.

 

Naše silné stránky

 • nejširší síť vlastních ordinací a smluvních lékařů v republice
 • unikátní know-how podložené dvacetiletou zkušeností
 • využití kapacit vlastních klinik v Praze a v Brně s celým zázemím
 • služby přizpůsobené vašim potřebám a požadavkům
 • rozsáhlé zkušenosti se závodními ordinacemi

 

Péče nad rámec zákona

Společnost EUC Premium nabízí také lékařskou péči nad rámec zákona. Jedná se o preventivní programy, díky kterým můžete z dlouhodobého hlediska snížit náklady spojené s nemocností svých zaměstnanců, a také o prémiovou lékařskou péči, kterou firmy nabízejí v rámci zaměstnaneckých benefitů.

 • preventivní programy
 • prémiová lékařská péče

 

Pracovnělékařské prohlídky

PLS agenda bez starostí

 • Precizní organizace
  Pracovnělékařské prohlídky, které jsou nejobjemnější součástí pracovnělékařských služeb, představují pro zaměstnavatele řadu povinností. Proto se je snažíme organizovat tak, aby s nimi naši klienti měli minimum starostí. Na začátku spolupráce nastavíme systém prohlídek s ohledem na zdravotní rizika práce i povahu konkrétního pracoviště a na našich klinikách zorganizujeme prohlídky tak, že zaměstnanci neplýtvají svým pracovním časem. Umíme šetřit čas i personálnímu oddělení a hlídat lhůty periodických prohlídek.
   
 • Největší specialista na PLS
  S agendou PLS máme dvacetiletou zkušenost. Pracovnělékařské prohlídky provádíme jednak na našich klinikách v Praze a Brně, kde zaměstnáváme více než 40 praktických lékařů, a jednak prostřednictvím našich smluvních partnerů, kterých je po celé republice zhruba 800. V rámci PLS zajišťujeme i odborná vyšetření u specialistů  pro rizikové práce, a to v rozsahu dle platné legislativy. Mezi naše klienty patří velké banky či automobilky, ale vyjít vstříc umíme i menším zaměstnavatelům.
 • Skutečná ochrana zdraví
  Pracovnělékařské prohlídky v našem pojetí nejsou formalitou. Naši lékaři je provádí s odbornou péčí, v souladu s platnou legislativou a vždy s ohledem na specifika daného pracoviště tak, aby zdraví zaměstnanců bylo opravdu ochráněno a snížilo se tak na minimum riziko následků z poškození zdraví následkem výkonu práce.
   
 • Vždy podle zákona
  Můžete se spolehnout, že systém prohlídek bude vždy nastaven podle aktuálních zákonných norem.
   
 • Odborné zázemí
  V našich týmech působí odborníci do hloubky obeznámení s problematikou PLS. Náš odborný garant zodpovědný za PLS agendu, MUDr. Jiří Vytlačil, je erudovaný specialista s letitou praxí. Do EUC Premium přešel z pozice hlavního hygienika hlavního města Prahy.

 

Dohled nad pracovním prostředím

Erudované vyhodnocení zdravotních rizik spojených s konkrétním pracovním prostředím a případně i následná doporučení k jeho změnám mohou ochránit zdraví lidí a ušetřit i spoustu nákladů na zdravotní péči či případné finanční postihy udělované za nedodržení předpisů. Naši odborníci rozumí zdravotní problematice pracovního prostředí i jeho legislativního pozadí do hloubky a služby poskytují po celé České republice.

V rámci našeho týmu specialistů působí také soudní znalec v oboru měření a hodnocení pracovního prostředí v hygieně práce RNDr. Vladimír Marek, který má mnohaleté zkušenosti z řídících pozic  oboru pracovního lékařství na Krajské hygienické stanici a Zdravotním ústavu.

 

Odborné poradenství v oblasti PLS

Pracovnělékařská tématika je specifická oblast s častými změnami v legislativě. K dispozici je vám tým našich odborníků, kteří mají s problematikou PLS letité zkušenosti a do hloubky se v ní orientují.

S jakými požadavky se na nás klienti nejčastěji obracejí?

 • požadavek na optimalizaci ergonomie pracovního prostředí
 • spolupráce při projektování, výstavbě či rekonstrukci pracoviště
 • nastavení pitného režimu pracovníků či programu rehabilitace
 • zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí na pracovišti

 

Školení první pomoci

Školení první pomoci na pracovišti provádí zkušený zdravotník ve formě semináře včetně praktického nácviku nebo jej ve zkrácené verzi provádí specialista v rámci dohledu nad pracovním prostředím. Vaši zaměstnanci se poutavou formou naučí:

 • zásady první pomoci
 • předlékařskou laickou první pomoc
 • poskytnutí pomoci zraněným
 • poskytování první pomoci s využitím pomůcek 
   

Prosím o zaslání nabídky