Urologické onemocnění se řadí mezi nejčastější onemocnění vůbec.

Naše ambulance je vybavená novými moderními diagnostickými přístroji a poskytuje komplexní urologickou  a uroonkologickou péči v příjemném prostředí. Diagnostiku provádíme včetně sonografie a endoskopie. Dále při diagnostice využíváme zobrazovací metody (RTG, CT, MR, PET u spolupracujících zdravotnických zařízení), laboratorní vyšetření a výrobu autovakcín.

V naší urologické ambulanci v EUC Premium ošetřujeme dospělé i dětské pacienty.

Dospělí klienti

Mužům doporučujeme pravidelné roční prohlídky jako „prevenci karcinomu prostaty“.

Dětští pacienti – spolupráce s pediatrickou ambulancí

 Zajištění operativní péče 

Naši lékaři spolupracují se špičkovými pracovišti – Ústřední vojenskou nemocnicí a Nemocnicí Na Homolce.