Životním mottem Veroniky je: „Život je hra a výzva zároveň“.

V osobním životě praktikuje jógu a když má chuť na něco dynamičtějšího, jde si zaběhat do přírody nebo se třeba vybít na fitbox. Vedle toho miluje cestování a turistiku. Spoustu času tráví se svými přáteli, anebo svůj čas a energii věnuje na pomoc jiným lidem, kteří ji zrovna potřebují.

Oddělení odborného dohledu, ve kterém Veronika pracuje, zajišťuje v rámci pracovnělékařských služeb (PLS) dohled na pracovištích našich klientů. Dohledová činnost se ze zákona provádí pravidelně na všech pracovištích zaměstnavatele včetně stravovacích provozů a jiných zařízení, pokud je zaměstnavatel sám provozuje, za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů a podmínek práce. Sama tyto dohledy provádí a zároveň vede zkušený tým tohoto oddělení. Mezi klienty, o které Veronika pečuje, patří jak velké korporátní firmy např. v oblasti IT nebo finančního poradentství, tak menší klienti, kterým vedle pravidelného dohledu zajišťuje i poradenství v celé oblasti PLS. Veronika dříve pomáhala i jako pracovnělékařská sestra, kde byla pravou rukou PLS lékaře a měla tak možnost v soukromí ordinace vyslechnout zaměstnance a získat cenné informace o jejich pracovních podmínkách ve firmách, které měla na starost. Dodnes jí z této činnosti zůstalo provádění pletysmografického vyšetření a vodního chladového testu u zaměstnanců pracujících v riziku chladu u jednoho z našich výrobních klientů.

Tým oddělení odborného dohledu v EUC Premium

Oddělení odborného dohledu lze podle charakteru klientů rozdělit na 2 části. V týmu, který provádí dohledy pouze u „nevýrobních“ klientů (zaměstnavatelů, kteří mají práce zařazeny do první či druhé, tedy nerizikové kategorie), máme nyní 17 kolegů napříč celou republikou. V týmu, který pečuje o výrobní (riziková) pracoviště, jsou celkem 3 kolegyně. Pracoviště klientů jsou rozeseta po celé České republice, a proto tento tým nesedí pohromadě v jedné kanceláři, jako tomu je u klasických firemních týmů. Prakticky v každém regionu máme minimálně jednoho konzultanta se svým zázemím, který má pak daný region svěřený do své péče. Veškerý support z kanceláře terénnímu týmu poskytuje naše asistentka, bez které bychom nemohli fungovat.

Jak vypadá příprava na dohled?

Před samotným dohledem je důležitá i příprava. Naplánovat si den v terénu je náročnější, než se zdá. Konzultant denně provede 3-4 dohledy u různých klientů, je třeba tedy pečlivě plánovat a zkoordinovat si den. Hodně zde záleží na časových možnostech klientů, které plánování značně komplikují. Pakliže se nejedná o nového klienta, je třeba si pročíst minimálně poslední zápis z dohledu, aby konzultant věděl, k jakému klientovi jede, jak pracoviště zhruba vypadá, a především jaká zjištění a doporučení týkající se pracovních podmínek jsme mu dali posledně. V rámci prohlídky pracoviště se pak zaměří na změny, které u klienta za dobu kdy jsme u něj nebyli, nastaly.

Jak takový dohled u klienta vypadá?

V rámci dohledu se jako první obvykle kontroluje dokumentace zaměstnavatele. Především to, zda má vypracovanou kategorizaci prací a zaměstnanci jsou s ní seznámeni či zda klient provádí preventivní lékařské prohlídky a hlídá si jejich periody. Zjišťují se i další základní informace o klientovi – čím se zabývá, jaký je počet zaměstnanců nebo zda mají směnný režim. Poté se projde samotné pracoviště, přičemž se mj. sleduje osvětlení a větrání na pracovišti, ergonomie při práci, jaké zázemí mají zaměstnanci, kontroluje se rovněž lékárnička. Poté se již z domu nebo kanceláře vypracuje záznam o provedeném dohledu, ve kterém výše zjištěné skutečnosti popíšeme, a především dáme klientovi doporučení na odstranění závad na pracovišti, které jsou v rozporu s platnou legislativou.  

Hlavní náplní oddělení odborného dohledu jsou pouze dohledy? 

Vedle pravidelných dohledů provádí naše oddělení školení v poskytování první pomoci. Ta jsou prováděna především na základě objednávky klientů na jejich centrálách, v řadě případů společně s dohledem. Splní se tak nejen zákonná povinnost pracovnělékařského dohledu, ale i povinnost mít zaměstnance proškolené v poskytování laické první pomoci. Tu obvykle cílíme s ohledem na typ pracoviště. Například když školíme skladníky, zaměříme školení na pády ze žebříku a další úrazy, které se s jejich prací pojí. 

Váš tým pracovnělékařských služeb EUC Premium