IMIvana Marečková, manažerka oddělení sítě smluvních lékařů

Ivana pracuje v naší společnosti EUC Premium na pozici Manažerky oddělení sítě smluvních lékařů. Profesní dráhu u nás odstartovala v roce 1999 v klientském oddělení, kde nasbírala mnoho zkušeností, ze kterých dodnes čerpá. Od roku 2005 byla Ivana členkou vrcholového managementu společnosti. V roce 2007 si Ivana zpestřila soukromý život mateřskou dovolenou, ze které se vrátila v roce 2014 na pozici Manažerky sítě smluvních lékařů. Cílem Ivany je najít rovnováhu mezi očekáváním klientů a lékaři ve smluvní síti, kteří jsou specifičtí a pracovní medicínu vnímají jako součást, nikoliv prioritu své vlastní ordinace. Ivana se svým týmem se snaží sladit a nastavit vzájemnou spolupráci tak, aby vedla ke spokojenosti všech zúčastněných stran a primárně k poskytování kvalitních pracovně lékařských služeb. V každodenních situacích ji je oporou celý tým kolegyň, na které se může kdykoliv spolehnout a bez kterých by práci nedělala s takovým potěšením.

Její životní motto je: „Chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě“.

V osobním životě nejradši tráví společný čas s rodinou, a když má chvíli pro sebe, první volbou sportovní aktivity je běh a Heat.  Nejraději si pochutná na dobrém jídle a miluje dobrou kávu, kterou pije zásadně horkou.

Tým oddělení sítě smluvních lékařů v EUC Premium

Oddělení sítě smluvních lékařů je rozděleno do dvou týmů Tým správy dat a tým konzultantů. Všichni úzce spolupracují a zajišťují tak komplexní nastavení spolupráce od A do Z se smluvními lékaři EUC Premium. Tito lékaři provádějí ve svých soukromých ambulancích pracovně lékařské prohlídky.


Jak to v praxi funguje?

 • Na základě požadavku klienta na poskytování pracovně lékařských služeb, vytipují konzultanti vhodného lékaře na základě stanovených potřeb klienta a interních kritérií společnosti EUC Premium.
 • Nastaví podmínky spolupráce včetně edukace lékaře o standardech EUC Premium a celý proces ošetří podpisem smlouvy o spolupráci.
 • Administrativní úkony týkající se navázání spolupráce se smluvními lékaři řádně zaznamenají do interních aplikací EUC Premium a odstartují tím reálné zahájení spolupráce. (následný podklad pro reporting klientovi).
 • Procesně spolupráci zpracovávají kolegyně ze správy dat, které dbají na správné zadání informací o proběhlých prohlídkách do systémů a zpracovávají všechny došlé faktury od lékařů.

Celý tým průběžně přijímá a reaguje na podněty ze strany smluvních lékařů a nachází možné řešení ke spokojenosti nejen jejich, ale i Vás, našich klientů.

 

OTÁZKY:

 1. Jak vybíráme a hledáme smluvní partnery/zařízení?

Smluvní lékaře / zařízení se snažíme vždy pečlivě vybrat a vytipovat „na míru“ konkrétnímu klientovi a jeho potřebám. Každý klient má svá specifika, pro někoho je důležitá vzdálenost, pro jiného odbornost lékaře či osobní přístup. Vždy se snažíme nastavit oboustranně vyhovující spolupráci a udržovat ji neustále svěží a pozitivní. Důležitou a nedílnou součástí zahájení spolupráce je kvalita poskytovaných služeb, která musí být v souladu s aktuálně platnou legislativou a interními procesy EUC Premium.
 

 1. Kolik má aktuálně EUC smluvních partner/zařízení?

Společnost EUC Premium aktuálně spolupracuje s portfoliem cca 1200 smluvních lékařů. Tito lékaři spolupracují s EUC Premium v oblasti pracovně lékařských služeb v rámci celé České republiky. Tato síť je doslova živý organismus - stále vznikají nově spolupracující lékaři v nových lokalitách, i z důvodu navýšení kapacity pracovně lékařských služeb. Společnost EUC Premium využívá holdingové synergie sesterských klinik EUC, a.s. Díky této synergii umíme zajistit špičkové pracovně lékařské služby ve většině krajských městech včetně rizikových doplňkových vyšetření přímo na klinikách, pod jednou střechou.
 

 1. Jakou podporu od nás smluvní partner/zařízení dostává?

Od doby navázání spolupráce se smluvním partnerem/zařízením získává každý lékař ze strany EUC Premium maximální podporu. Zajišťujeme pro smluvní lékaře:

 • možnost konzultace jakékoliv nesrovnalosti
 • zajišťujeme odbornou podporu
 • dennodenní styk se lékaři nad provozními dotazy řeší konzultanti sítě smluvních lékařů
 • odborné dotazy jsou vždy konzultovány s odborným garantem společnosti EUC Premium, MUDr. Jiřím Vytlačilem.
 • konzultace probíhají telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace.
 • MUDr. Jiří Vytlačil nejčastěji řeší se smluvními lékaři konzultace týkající se „negativních“ posudkových závěrů a je plně k dispozici lékařům v případě správních řízení.

 

Věříme, že Vás vhled do naší kuchyně spolupráce s externími lékaři a pracovišti ujistil, že v naší péči, si s pracovně lékařskými službami hlavu lámat nemusíte :-)

 

Váš tým pracovně lékařských služeb EUC Premium