Po ukončení studia pracovala jako zdravotní sestra na traumatologii a operačních sálech. Delší dobu se věnovala také práci zdravotní sestry na klinice estetické medicíny se specializací na dermatologii, stomatologii a plastickou chirurgii. Následně pracovala jako obchodní zástupce pro prodej léčiv a zdravotnické techniky. Uplatnila se ve zdravotní pojišťovně v odvětví revizní a kontrolní činnosti ve zdravotnických a pobytových zařízeních. Spolupracovala s neziskovou organizací zaměřenou na důležitost prevence rakoviny prsu.

V osobním životě ráda sportuje, cestuje, fotografuje nebo si zajde do přírody či divadla.

Životním mottem Jany je: „Život je lepší, když se směješ“.

Vzhledem k tomu, že má ráda práci s lidmi a chtěla se i nadále pohybovat v segmentu zdravotnictví, vrátila se na pozici zdravotní sestry do smíšené ordinace všeobecného a pracovního lékařství. Práce v kombinované ordinaci ji baví z důvodu jak preventivní, tak léčebné služby, která dělá její práci pestřejší.

Pracovnělékařské služby zahrnují i ty z všeobecně praktického lékařství

Jana pracuje jako zdravotní sestra v ordinaci kombinující jak segment pracovnělékařských služeb, tak běžnou ordinaci praktického lékaře. Její práce zahrnuje běžné úkony ordinace praktického lékaře – odběry, očkování, ošetřování nemocných, POCT testy, předoperační vyšetření, preventivní a těhotenské prohlídky. Současně se ale také orientuje na agendu pracovnělékařských prohlídek, která má pro ni více administrativní charakter.

Úskalí pro kombinované ordinace představují zejména exponované měsíce roku, kdy přibývá respiračních onemocnění, plánovaných zákroků a k nim vázaných předoperačních vyšetření. Poté začíná být provoz kombinované ordinace náročnější na kooperaci práce sestry a lékaře, která je pro zvládnutí náporu pacientů v mezidobí mezi pevně objednanými pracovnělékařskými prohlídkami nezbytná. Zde se uplatní organizační schopnosti a nutná empatie při jednání s lidmi, která je často pro zvládnutí náročných situací s pacienty nevyhnutelná.

Hlavní náplní zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře a pracovnělékařských služeb je úzká spolupráce s lékařem a zajištění potřebných úkonů, než lékař provede samotné vyšetření pacienta či klienta za účelem potvrzení zdravotní způsobilosti. Realizace odběrů, EKG, měření tělesných hodnot je bazální náplní práce sestry. Kontrola veškeré potřebné dokumentace k PLS, změření výšky, váhy, tlaku krve, biochemické vyšetření moči a kontrola zraku a sluchu jsou zase esenciální součástí každé pracovnělékařské prohlídky. Naměřené hodnoty zaznamená do zdravotní dokumentace a předá pacienta či klienta lékaři.

Váš odborný tým pracovnělékařských služeb