CBCT přístroj KaVo OP 3D, který se stal vítězem inovací v roce 2018, je nově dostupný i v EUC Premium. Vyhotoví jak panoramatický, tak 3D rekonstruovaný snímek s využitím nízkých dávek záření. Samotné zařízení koresponduje s ekologickými trendy dnešní doby tím, že neobsahuje žádné olovo a spotřebuje až o 70 % méně energie než jiná rentgenologická zařízení. Díky variabilitě lze využít toto zařízení pro všechny specializace od všeobecné stomatologie, přes implantologii až po endodoncii.