První novinkou je REBOX

REBOX – elektroterapeutický přístroj k léčbě bolesti. Nejnovější model Rebox-Physio 3 nově na fyzioterapii kliniky Pankrác House, Praha  - Pankrác

 • Rebox je používán v efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti a v rehabilitaci pohybového aparátu. Mezi hlavní efekty reboxové terapie patří analgetický, myorelaxační (svalově-relaxační) a antiedematózní (proti otoku) účinek.
 • Originální léčebná metoda je založena na aplikaci specifických stejnosměrných elektrických pulzů neinvazivně (transkutánně) přes kůži dotykem hrotové léčebné elektrody.  Pacient drží v ruce druhou tzv. válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu.
 • Výhodou Reboxu je prakticky okamžitý ústup bolesti, který umožní snadnější průběh další terapie. Časový harmonogram je individuální a závisí na charakteru a chronicitě obtíží. Obvykle ošetření v jednom bodě trvá 3-5 sekund, během jedné terapie bývá ošetřeno přibližně 20-30 bodů ve vzájemné vzdálenosti 1-2 cm.

  Léčba akutní a chronické bolesti
 • bolesti páteře (vertebrogenní algický syndrom)   
 • poúrazové a pooperační bolesti
 • akutní svalové přetížení
 • léze šlach a vazů (entezopatie)
 • bolesti kloubů
 • dna

  Rehabilitace pohybového aparátu
 • svalový hypertonus a spazmy
 • poúrazové a zánětlivé otoky

  Urychlení hojivých procesů
 • poúrazové stavy
 • pooperační rány


Druhou novinkou je LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE

Chladová terapie studenými parami dusíku pomocí zařízení Cryomedpol Mistral. Nově dostupná na fyzioterapii kliniky Praha 4 Pankrác

Léčebný efekt lokálního působení extrémního chladu na postižené místo:Ochlazení postiženého místa a jeho bezprostředního okolí (používá se aplikace řízeného proudění páry absolutně suchého dusíku o teplotě -160°C) vede k blokádě kožních nociceptorů (receptory vnímající bolestivé stimuly), což má za následek snížené vnímání bolesti v postiženém místě.

Efekty kryoterpaie:

 • Omezená funkce postižených kloubů se při aplikaci lokálního chladu zlepšuje
 • Edémy (otoky) nejen zánětlivého, ale i traumatického původu (po zraněních či úrazech) se díky zlepšenému transportu lymfatickými cévami zmenšují
 • Snížení tkáňové teploty vede však i přímo k potlačení zánětlivého procesu a k podpoře hojení tkání. Indikace pro lokální kryoterapii:
  • léčba úrazů pohybového aparátu (zlomeniny, vymknutí, vykloubení, pohmoždění, natažení či natržení šlach a svalů)
  • zánětlivé procesy (svaly, klouby, šlachy, vazy)
  • krevní podlitiny
  • entezopatie (úponové bolesti)
  • lokální zánětlivé revmatické onemocnění
  • myalgie (svalová bolest)
  • akutní lumboischiadický syndrom
  • degenerativní onemocnění
  • popáleniny, a jiné

Terapie je bezbolestná, probíhá ve velmi krátkém časovém intervalu (2–4 minuty). Ošetřovaný příznivě vnímá intenzivní suchý chlad vystupující z trysky, s účinkem po aplikaci trvajícím 3 až 6 hodin. Počet a frekvence opakování je individuální, dle doporučení fyzioterapeuta.