Z analýzy 13 studií, které se zabývaly sezením a pohybovými aktivitami a obsahovaly data ze vzorku čítajícího přes milion osob, vyplývá, že lidé, kteří sedí více než 8 hodin denně a mají málo pohybu, jsou vystaveni riziku podobnému tomu, které souvisí s obezitou nebo kouřením. Analýza ale také potvrdila, že 60–75 minut středně náročné pohybové aktivity denně dokáže negativní vliv dlouhého sezení vyvážit.

  1. Během sezení si udělejte pauzu každých 30 minut.
  2. Místo pauzy na kávu si dejte krátkou chůzi nebo vyšlápněte schody.
  3. Využívejte všechny příležitosti ke stání a chůzi – stůjte v MHD, nepoužívejte výtah…
  4. Pokud vám to pracovní stůl umožní, pracujte částečně vestoje.
  5. Zvažte, které aktivity provozované vsedě by se daly dělat vestoje, např. telefonování apod.
  6. Zařaďte do svého týdne alespoň 4 hodiny středně náročné pohybové aktivity.

 

Správné sezení