v naší péči

Naše výhody

Prémiová péče na klinikách EUC Premium
  • významná úspora času díky jedinečné organizaci zdravotní péče
  • čas objednání k lékaři znamená i čas ošetření
  • prvotřídní zdravotní péče
  • široká škála specializací
  • moderní prostředí
  • jazykové vybavení lékařů a sester
  • možnost individuální volby úrovně zdravotní péče – 4 typy členských karet
  • možnost preference lékaře
  • významný benefitní program pro zaměstnavatele

• • •

Pracovnělékařské služby EUC Premium
  • dlouholetá zkušenost s pracovnělékařskými službami
  • vlastní kliniky ve významných českých městech
  • úzká spolupráce se širokou sítí smluvních lékařů
  • aktivní péče o zdraví zaměstnanců
  • ergonomické projekty
  • bohaté zkušenosti z budování a řízení závodních ordinací u klientů
  • proškolený personál v oblasti specializovaných vyšetření, například EMG vyšetření
  • vedení lhůtníku dle jednotlivých typů prohlídek
  • profesionální tým specialistů v oblasti dohledu pro hodnocení pracovní činnosti a pracovního
    výkonu a v oblasti poradenství

• • •

EUC - Logos
EUC - Logos