v naší péči

Naše výhody

Prémiová péče na klinikách EUC Premium
 • významná úspora času díky jedinečné organizaci zdravotní péče
 • čas objednání k lékaři znamená i čas ošetření
 • prvotřídní zdravotní péče
 • široká škála specializací
 • moderní prostředí
 • jazykové vybavení lékařů a sester
 • možnost individuální volby úrovně zdravotní péče – 4 typy členských karet
 • možnost preference lékaře
 • významný benefitní program pro zaměstnavatele

• • •

Pracovnělékařské služby EUC Premium
 • dlouholetá zkušenost s pracovnělékařskými službami
 • vlastní kliniky ve významných českých městech
 • úzká spolupráce se širokou sítí smluvních lékařů
 • aktivní péče o zdraví zaměstnanců
 • ergonomické projekty
 • bohaté zkušenosti z budování a řízení závodních ordinací u klientů
 • proškolený personál v oblasti specializovaných vyšetření, například EMG vyšetření
 • vedení lhůtníku dle jednotlivých typů prohlídek
 • profesionální tým specialistů v oblasti dohledu pro hodnocení pracovní činnosti a pracovního
  výkonu a v oblasti poradenství

• • •

EUC - Logos
EUC - Logos